Strategie

Dankzij het vak Strategie en organisatie, onderdeel van de deeltijdopleiding Technische bedrijfskunde aan de Hogeschool Rotterdam, ben ik mij aan het verdiepen in het onderwerp strategie. Het is mij opgevallen dat  de benaderingen van bedrijfsstrategie nogal verschillen, terwijl de definities die het begrip omschrijven grotendeels dezelfde onderwerpen aansnijden: Lange termijn planning, relatie met de omgeving, product-marktcombinaties, positionering, concurrentie, doelen en middelen. Hieronder beschrijf ik een aantal definities van het begrip strategie en ga ik dieper in op de verschillende niveau’s waarop een strategie vormgegeven kan worden.

Wat is een strategie?
Companyconsulting.nl  hanteert de volgende definitie: 

‘Een strategie is een lange-termijnplan inzake de functie van de organisatie in de samenleving, waarin de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil bereiken, met welke middelen en langs welke wegen.’

 Zij maken verder het onderscheid tussen een business strategy en een concern strategy en bij grote bedrijven ook de devision strategy

Managementissues.com beschouwt het begrip iets diepgaander aan de hand van een artikel van Hans Strikwerda . Allereerst hanteren zij een stelling uit het boek ‘The concept of corporate strategie’  van Andrews:

 ”Het bepalen van de doelen van een onderneming en het geheel van samenhangende keuzen met betrekking tot de inzet van middelen en deelactiviteiten om die doelen te realiseren.

Vervolgens maken zij een onderscheid tussen de Grand Strategy en de Corporate Strategy. Bij de Corporate Strategy gaat het om onderwerpen als de product-marktcombinaties en investeringen, bij de Grand Strategy wordt meer gekeken naar de machtstrategie van het bedrijf ten opzichte van de markt. Dit komt overeen met de concern en business strategy van companyconsulting.nl.

123management.nl probeert het begrip strategie te verklaren aan de hand van de definitie van Robert Kaplan & David Norton. Zij maken het onderscheid tussen strategie in de brede zin van het woord waarbij de missie en visie onderdeel zijn van het begrip, en in de nauwe zin, waarbij de strategie alleen doelstellingen, kritische succesfactoren, scenario’s en maatregelen omvat; wat moeten we doen.

Niveaus
Het lijkt mij dat het niveau waarop de strategie geformuleerd is, maar ook het niveau waarop de strategie van toepassing is en het niveau waarop de strategie uitgevoerd wordt, bepaalt welke definitie het meest van toepassing is en welke uitleg het meest hanteerbaar.

Tijdens het introductiecollege werd door De heer Willy Leferink het onderscheid in vier niveaus gemaakt: Netwerk, holding, onderneming en functioneel. Het netwerk is eigenlijk het enige niveau dat inde voorgaande drie definities niet aan bod kwam. Het netwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit verschillende organisaties die met elkaar een formeel netwerk zijn aangegaan om samen een bepaald thema aan te pakken.

Naast de indeling in niveaus, is in mijn ogen ook de inspraakmogelijkheid van het niveau relevant bij het opstellen vaneen definitie voor het begrip strategie. Bij een bottom-up organisatie zal de strategie op functioneel niveau meer gericht kunnen zijn op macht en een grotere reikwijdte kunnen behalen dan bij een top-down organisatie. Hoe minder invloed het niveau, hoe minder omvattend de strategie zal worden, maar ook, hoe concreter, mits het niveau heldere doelen voor ogen heeft. Immers, je strategie omschrijft wat je moet doen om ergens te komen. Als je niet weet waar je naartoe wilt, is de weg ernaartoe één groot avontuur.

Bronnen:

http://www.companyconsulting.nl/00000195ab0db701c/00000195ab0dbb822/index.html (9 februari 2011)

http://www.managementissues.com/organisatiemanagement/management/wat_is_strategie?_20081122534.html (9 februari 2011)

http://123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_01_missie_visie_strategie.html (9 februari 2011)

Advertisements

One Comment to “Strategie”

  1. We wisten al dat voor het succes van een strategie (en dan definieer ik dat maar even heel brutaal als meer omzet en meer winst) niet alleen de strategische richting belangrijk is, maar zeker ook het draagvlak en het strategieproces (zie dit onderzoek). Deze week blijkt uit nieuw onderzoek (klik hier) dat strategie voor veel managers erg moeilijk blijkt. Veel managers vinden het met name toch nog altijd erg moeilijk om strategievorming gezamenlijk te doen. Zoals een topman van DSM in het onderzoek ook al aangeeft is dat eigenlijk onbegrijpelijk, en niet meer van deze tijd. Strategie dat doe je samen. Als je ten minste wil dat die daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, en succes heeft!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: